Wybory powszechne 2022

Następne wybory powszechne na Jersey odbędą się 22 czerwca 2022 roku. W dniu 21 kwietnia 2021 r. obecne Zgromadzenie Stanów zgodziło się na aktualizację przepisów, aby:

  • usunąć funkcję Senatora ze Zgromadzenia;
  • zwiększyć liczbę Deputowanych w Zgromadzeniu;
  • restrukturyzować liczbę okręgów wyborczych z 12 do 9.

Więcej informacji na temat proponowanych zmian funkcji, nowych okręgów wyborczych, głosowania korespondencyjnego, głosowania przedterminowego oraz kandydatów startujących w wyborach zostanie udostępnionych w tym miejscu, gdy tylko będą one dostępne.

Udając się na głosowanie należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, np. prawo jazdy lub paszport. Zostaniesz powitany przez personel, który zaznaczy Twoje nazwisko na liście wyborców i da Ci karty do głosowania. Następnie możesz udać się do kabiny wyborczej, aby oddać swój głos, stawiając znak „x” przy nazwisku preferowanego kandydata. Zostaniesz poproszony/poproszona o wrzucenie kart do głosowania do urny wyborczej.

Changes to the Election in 2022

The 2022 Election saw the introduction of a number of changes that were agreed by the States Assembly in 2021. These included:

  • The removal of Senator (who represent the whole Island)
  • Nine additional Deputies: There are now 37 Deputies in the Assembly rather than 29.
  • Electoral constituencies: There are now nine electoral constituencies for the role of Deputy. This means that each constituency more evenly reflects the number of people who live there.
  • Postal voting: All Islanders now have the option of voting by post. Previously, this was only an option for people who were away from the Island.
  • None of the candidates: If the number of candidates in a constituency is the same or less than the number of vacancies, candidate(s) are no longer automatically elected.  Ballot papers now include a ‘none of the candidates’ as an alternative to voting for the candidate(s).  For example, if only one candidate stands for one vacancy then the ballot paper will have an option for ‘none of the candidates.’ If five candidates stand for three vacancies, the ‘none of the above’ option would not be included on the ballot paper. Anyone choosing to vote for ‘none of the candidates’ can’t also vote for any of the other candidates for that role. If ‘none of the candidates’ receives more votes than any of the candidate(s) standing, a by-election will be held shortly after the main election.
  • The Jersey Electoral Authority (JEA) now oversees the running of elections for the States Assembly.

FAQs for voters

Czy mogę zarejestrować się do głosowania elektronicznie?

Tak. Rejestracji można dokonać online na stronie vote.je/register

Czy mogę głosować elektronicznie?

W chwili obecnej nie można głosować elektronicznie.  W dniu 22 marca 2016 roku Zgromadzenie Stanów zgodziło się na poprawioną propozycję Zastępcy G.P. Southern z St. Helier, w którym zwrócono się do Komisji ds. Przywilejów i Procedur, aby wraz z Comité des Connétables i innymi organami rządowymi przeprowadziła badania i próby systemów głosowania elektronicznego w celu wprowadzenia bezpiecznego i pewnego mechanizmu umożliwiającego uprawnionym wyborcom głosowanie drogą elektroniczną. Zamierzamy zmienić ustawę w celu umożliwienia głosowania elektronicznego, ale głosowanie on-line budzi obawy dotyczące ryzyka oszustw wyborczych oraz sposobu zagwarantowania tajności głosowania, ponieważ ludzie będą głosować poza nadzorowanym środowiskiem lokalu wyborczego.

 

Alternatywną opcją byłoby wprowadzenie głosowania elektronicznego w lokalach wyborczych. W jurysdykcjach, w których tak się dzieje, urządzenia do głosowania drukują papierowe pokwitowanie za każdym razem, gdy głos jest rejestrowany elektronicznie, aby można było przeprowadzić ponowne liczenie głosów i porównać liczenie elektroniczne z liczeniem na papierze.

Zanim będziemy mogli wprowadzić głosowanie elektroniczne, należy wykonać wiele pracy i badań, aby mieć pewność, że każdy taki system przetwarza dane w sposób dokładny i bezpieczny oraz aby zagwarantować, że głosujący i kandydaci mogą być pewni uczciwości procesu głosowania.

Nie jestem Brytyjczykiem. Czy mogę głosować?

Możesz zarejestrować się do głosowania, jeśli mieszkasz na Jersey od 2 lat, lub jeśli mieszkasz na Jersey od 6 miesięcy, plus okres, który w sumie wynosi 5 lat.

Tuż przed wyborami skończę 16 lat. Czy mogę głosować?

Możesz zarejestrować się do głosowania, jeśli masz 16 lat, na krótko przed wyborami. Zostaniesz jednak zarejestrowany dopiero w dniu, w którym skończysz 16 lat.

Poprosiłem o głosowanie korespondencyjne, ale teraz chcę głosować osobiście

Nie ma sprawy. W dniu wyborów należy udać się do lokalu wyborczego i zabrać ze sobą wszystkie dokumenty, które zostały wysłane przez urzędnika sądowego, podczas planowania głosowania drogą pocztową, łącznie z kartą do głosowania. Konieczne będzie spotkanie się z jednym z urzędników w lokalu wyborczym, aby móc użyć swojej karty do głosowania i zagłosować osobiście.

W dniu wyborów nie będzie mnie na wyspie, co mam zrobić?

Jeżeli nie będziesz w Jersey w Dniu Wyborów, możesz oddać głos drogą pocztową lub zagłosować przedterminowo. Więcej informacji na temat różnych sposobów głosowania zostanie udostępnionych wkrótce.

Przeprowadzam się przed wyborami. Czy muszę coś zrobić?

Jeśli zmiana adresu zostanie zgłoszona przed zamknięciem spisu wyborców, konieczne będzie głosowanie w nowym okręgu lub dystrykcie. Jeśli przeprowadzka nastąpi dopiero po tej dacie (lub okręg zostanie powiadomiony przez Ciebie dopiero po tej dacie), pozostaniesz w rejestrze poprzedniego adresu i będziesz musiał(a) głosować w tym okręgu lub dystrykcie. Należy pamiętać, że okręgi St. Helier, St. Saviour lub St. Brelade są podzielone na różne dystrykty, więc jeśli przeprowadzasz się w obrębie tych okręgów, sprawdź, czy Twój lokal wyborczy jest wciąż taki sam.

Nie urodziłam się w Jersey, mieszkam tu dopiero od 2 lat. Czy mogę głosować?

Tak. Możesz zarejestrować się do głosowania, jeśli mieszkasz na Jersey od 2 lat, lub jeśli mieszkasz na Jersey od 6 miesięcy, plus okres, który w sumie wynosi 5 lat.

Register for updates if you're planning to stand for election

As we get closer to the election in 2026, we will provide further information about what is involved in campaigning and how you can be nominated as a candidate. Sign up to our newsletter to be sure that you receive updates. Your name and email address will be held securely by the States Greffe and used only for the purpose of sharing election updates.

Register for updates