Zgromadzenie Stanów

The States Assembly – Jersey’s elected parliament is made up of 49 States Members, including:

Deputies elected to represent the interests of their Parishes in the States as well as engaging in wider issues affecting the whole island. Some Parishes with a large population have more than one Deputy and some, for example St. Helier, are divided into multiple districts. Parishes with smaller populations have only one Deputy for the whole Parish.

Constables – also known as Connétables. They have a dual role as both head of the Parish and States Member.

A Assembleia dos Estados – o parlamento eleito de Jersey – é constituída por 49 Membros dos Estados, incluindo:

 • 37 deputowanych
 • 12 konstabli
 • Jednak jedyna różnica między nimi polega na sposobie ich wyboru – kiedy są w Izbie, ich głosy mają jednakową wagę.Do głównych obowiązków Zgromadzenia Stanów Jersey należy:
  • uchwalanie ustaw;
  • zatwierdzanie rocznych szacunków wydatków publicznych;
  • powoływanie Rady Ministrów odpowiedzialnej za sprawy publiczne;
  • powoływanie Komisji ds. Rachunków Publicznych oraz paneli kontrolnych w celu rozliczania władzy wykonawczej;
  • ustalanie kierunków działania;
  • debatowanie i podejmowanie decyzji w sprawach o znaczeniu publicznym;
  • rozpatrywanie petycji;
  • reprezentowanie ludności Jersey.